Az Alba Regia Műszaki Kar alapítása (5 éves évforduló)

Jelentős szervezeti változás következett be az Egyetem életében 2014-ben. A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 2013. május 14-ei rendkívüli kari tanácsülése során „Az NymE Geoinformatikai Kar jelenlegi helyzete és működési feltételeinek áttekintése” című napirend tárgyalása során egyhangúlag az alábbi, 20/2013. (V. 14) számú határozatot hozta: „A Geoinformatikai Kar köszönetét fejezi ki az Egyetem vezetésének és dolgozói közösségének az elmúlt negyven év sikeres szakmai és baráti együttműködéséért.

Megértve az Egyetem gazdasági helyzetét, az egyetem vezetésének ebből eredő döntését a Geoinformatikai Kar megszüntetésével és a képzések Sopronba telepítésével kapcsolatban, a Kar dolgozóinak és hallgatóinak érdekeire tekintettel, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város vezetésének támogatásával bírva, a GEO kezdeményezi a Nyugat-magyarországi Egyetemből való kiválását.

A NymE Geoinformatikai Kar Tanácsa kezdeményezi a Geoinformatikai Karnak a Nyugat-magyarországi Egyetemből való kiválását és az Óbudai Egyetemhez történő csatlakozását, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 21/A. § alapján. Felkéri, és egyben felhatalmazza a Kari Tanács a Kar Dékánját, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Óbudai Egyetem Rektorával és tegye meg a szükséges intézkedéseket a csatlakozás lebonyolítása érdekébe.”

Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2013. június 17-ei ülésének határozata így fogalmazott: „Az Óbudai Egyetem Szenátusa elviekben támogatja a Geoinformatikai Kar beolvadását az Óbudai Egyetembe. A kar beolvadása szélesíti az Óbudai Egyetem képzési palettáját, a beolvadó szakok illeszkednek az egyetem informatikai képzéséhez, egy erős fehérvári egyetemi központ létrejöttével hozzájárulnak a székesfehérvári egységes egyetemi képzés kialakításához. A beolvadással létrejövő fehérvári egyetemi központ a korábbinál hatékonyabban képes a régió gazdasági igényei kielégítésére.”

Az eseményeknek új lendületet a Kormány 2013. augusztus 19-ei, Székesfehérvárra kihelyezett ünnepi ülésének állásfoglalása adta. A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről szóló 1139/2014 (III. 14.) számú kormányhatározat értelmében a Kormány egyetértett a Kar, valamint az Óbudai Egyetem székesfehérvári képzési tevékenységének szervezeti integrációjával.

Az Alba Regia Egyetemi Központ épülete

Az Alba Regia Egyetemi Központ épülete

A fenntartói irányítói jogokat gyakorló miniszter, Balog Zoltán hozzájárult Nyugat-magyarországi Egyetem és az Óbudai Egyetem szervezetét érintő átalakulási folyamat megindításához, a Karnak a Nyugat-magyarországi Egyetemből történő kiválásához és az Óbudai Egyetem szervezetébe történő beolvadásához.

A Szenátusa 2014. június 16-ai ülésén egyhangúlag elfogadta az egyetem Szervezeti és Működési Rend szabályzatának módosítását, beintegrálva szervezetébe az újonnan létrehozott Alba Regia Műszaki Kart. Ezzel egyidejűleg szintén egyhangú szavazatta jóváhagyta az Alba Regia Műszaki Kar Szervezeti és Működési rendjét.

2014. június utolsó napjaiban aláírásra került a megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Óbudai Egyetem között a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának átadás-átvételéről, valamint a vagyonkezelői jog átadásáról és a vagyonkezelési szerződések módosításáról szóló szerződés. 2013. július 1-jével létrejött az Óbudai Egyetem hatodik kara, az Alba Regia Műszaki Kar.

Az Egyetem hatodik kara az elődök több évtizedes oktatási tapasztalatára építve, ipari beágyazottsággal képez villamosmérnököket, mérnökinformatikusokat, mechatronikai mérnököket és műszaki menedzsereket a Mérnöki Intézetében, míg a Geoinformatikai Intézetében folyó képzés a földmérés, térképészet, geoinformatika, precíziós agrárgazdálkodás területén biztosítja a mérnökutánpótlást.

Az Alba Regia Műszaki Kar diplomaátadó ünnepsége

A Kar talán legnagyobb erőssége az ipari együttműködésre épülő duális képzési forma, hiszen a 2018-as őszi adatok szerint az Egyetem hallgatói számára 491 gyakornoki helyet biztosító 65 duális partnere közül 31 az AMK partnere.

 

Dr. Gáti József