Diplomaátadó ünnepség az 5 éves Alba Regia Műszaki Karon

2019/07/30 - 13:16

2014. július 1. napján jött létre az ÓE Alba Regia Műszaki Kar a Kormány 1139/2014. (III. 14.) Korm. határozatával. Két közel 50 éves szakmai múlttal, rendelkező felsőoktatási képzéseket folytató intézmény, a NymE Geoinformatikai Kar és az ÓE Alba Regia Egyetemi Központ szervezeti integrációjával született meg az új székesfehérvári műszaki kar.

Az ünnepségen Dr. Cser-Palkovics András SzMJV polgármestere köszöntötte az egyetemi kart, kiemelte: „A mai nap a bizonyítéka, hogy jó döntések születtek: mind az állam, a kormányzat részéről, mind az egyetemi vezetés részéről, mind a gazdasági szereplők és az Önkormányzat részéről – amikor ezt az együttműködést kihasználva megerősítettük az egyetemi képzés struktúráját Fehérváron, és létrejött az Alba Regia Műszaki Kar.” Említette még a duális képzési struktúra fontosságát, valamint a munkaerő vonatkozásában a felkészült, a 21. század kihívásainak megfelelő tudással rendelkező fiatalok szerepét, akik segíthetik a nemzetgazdaságot, ha helyben maradnak, akkor pedig Székesfehérvár gazdaságát.

Zerényi Zoltán az IBM Közép-európai igazgatója is köszöntötte az egyetemi kart, valamint a végzősöket. A fiatal mérnökök új látásmódját, megközelítéseik fontosságára hívta fel a figyelmet egy cég életében. Megemlítette, hogy a társadalom jövője szempontjából az új technológiák megjelenése együtt kell, hogy járjon a gyorsan változó feladatokra, tevékenységekre való felkészítéssel is. Az IMB többek között ezért is kötelezte el magát a duális képzés rendszere mellett, amelyben már az első hallgatók idén végeztek.  

Prof. Dr. Kovács Levente rektorhelyettes, aki 2019. július 15. napjától az egyetem új rektora, ünnepi beszédében megjegyezte, hogy az egyetemi működés szempontjából fontos a felvételi létszám, a kibocsátott hallgatók létszáma, de az intézmény életének egyik legszebb eseménye a diplomaátadó. „Azt a diplomát, amelyet olyan brand, egy olyan név jellemez, amely ma hazánknak egy meghatározó műszaki felsőoktatási intézménye.” A duális képzésekkel kapcsolatban kiemelte: „négy év elteltével több mint 140 hallgató tanul ebben a rendszerben – ami a kollégák áldozatos munkájának, a hallgatók tevékenységének, illetve a város és az ipar által biztosított háttérnek köszönhető.”

 Dr. habil. Györök György dékán ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „Az Alba Regia Műszaki Kar megalakulásától büszkén vállalja kettős kötődését. Az oktatott, a művelt tudományterületeken szakmai kapcsolatainkkal, az iskoláinkkal, tudományos hátterünkkel az Óbudai Egyetemhez kapcsolódunk, míg ipari, munkaerő-piaci kapcsolatunk ide köt. E kettős erőtérben – az állandó elvárások, az alkalmazkodás szerint – működünk, és folyamatosan határozzuk meg és határozzuk újra a kar működését, az oktatási kínálatunkat.” Megjegyezte, hogy a jövőben fontos lesz a nyitottság az új módszerekre, a reziliencia képessége kiemelten fontos lesz „egy olyan korban, amikor olyan válaszokat kell megfogalmazni, amelyekhez most még nem tartoznak kérdések”.

2015-ben az Alba Regia Műszaki Karon indult el a duális képzési rendszer az Óbudai Egyetemen belül, s 2019-ben már ebben a képzési formában végeznek az első mérnökinformatikus hallgatók. A 8 fő duális hallgató képzésében az Albacomp, IBM Client Innovation Center, SIMON Műanyagfeldolgozó, Karsai Holding Zrt, VIDEOTON Holding Zrt vett részt, a diplomaosztón a vállalati partnerek képviselői az egyetemi kar vezetőjével együtt adták át a diplomákat.

Az ünnepség keretében 228 fő vehetett át elismerést, ebből az arany- és ezüstdiplomák száma 56, a hagyományos képzésben (földmérő és földrendező mérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök BSc, mechatronikai mérnök MSc) résztvevők részére kiadott oklevelek száma 148, valamint szakirányú továbbképzésben végzettséget szerzők száma 23.

2019. év további különlegessége, hogy először végeztek a Precíziós gazdálkodási szakirányú továbbképzés keretében szakmérnök, szakemberek, összesen 9 fő.  

Dékáni dicséretben részesült Dr. Halász József egyetemi docens, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata egyetemi docens és Bácsai Tamásné gazdasági felelős. Takács Lolita HÖK elnök köszöntötte az ifjú mérnököket, s az az egyetem közösségteremtő erejéről beszélt. Bokor Sára a végzősök nevében mondott beszédében arról emlékezett meg, hogy az alma mater második otthonukká vált az eltelt évek alatt. Köszönetet mondott a szülőknek, a diáktársaknak, az oktatóknak és a városnak – a támogatásért és a hallgatóknak szervezett programokért, a lehetőségekért. Az ünnepség szalagfelkötéssel zárult.

A rendezvény ünnepélyességéhez a Stringers Vonósnégyes, Gesztesi Alexandra, és Fornai Miklós is hozzájárult zenei játékukkal.