Jubileumi Diplomaátadó ünnepség- Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

2019/08/05 - 09:34

A Diplomaátadó ünnepségen az elnökségi asztalnál helyet foglalt Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Földesi Gabriella az Óbudai Egyetem kancellára, Dale A. Martin a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Nádai László a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. Rácz Ervin a Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Schuster György a Kar kutatási dékánhelyettese, egyben a Műszertechnikai és Automatizálási Intézet igazgatója, Csikósné Dr. Pap Andrea a Mikroelektronikai és Technológia Intézet igazgatója, Dr. Beinschróth József a Híradástechnika Intézet igazgatója, Dr. Kádár Péter a Villamosenergetikai Intézet igazgatója, Dr. Semperger Sándor az Automatika Intézet igazgatója, Sándor Tamás a Dékáni Hivatal vezetője, Szarka Bence a Kar Hallgatói Részönkormányzatának elnöke.

A jubileumi diplomaátadó ünnepségen elsőnek ünnepi köszöntőt mondott az Egyetem rektora, amelyet Dale A. Martin úr ünnepi beszéde követett. Ezután a 2019-ben végzett hallgatók és a Hallgatói Részönkormányzat elnökének búcsúztatója hangzott el. Végül a köszöntőket a Kar dékánjának ünnepi beszéde zárta.

Az ünnepi beszédeket követően az Egyetem Vegyeskarának előadása hangzott el.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Diószeghy Győzőné Szépe Katalin felajánlása alapján Díjat alapított azon hallgatók részére, akik a Kandó Kar hallgatóiként kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtottak a Kar intézetei, illetve Híradástechnika Intézet által oktatott tárgyakban, a Kar tudományos munkáiban és a sportban egyaránt. A Híradástechnika Intézet hallgatójaként 2019-ben Ormándi Jakab Áron MSc-s hallgató kapta meg a díjat. A Kar másik négy intézetének hallgatójaként 2019-ben Banda Árpád BSc-s hallgató kapta meg a díjat, kiemelkedő tanulmányi, TDK-s és Kandó Kálmán Szakkollégiumi tevékenysége mellett az Olimpiai Íjászatban elért nemzetközi és hazai sikereiért. Banda Árpád jelenleg a 2019. évi nyári universiadén képviseli Magyarországot az olimpiai íjászat sportágban, díját egy későbbi időpontban fogjuk átadni neki.

A Diószeghy Győző-díj átadását követően, a rektori elismerésben részesülő hallgatók és felkészítő tanáraik, illetve a kiemelkedő tanulmányi munkáért dékáni dicséretben részesülő hallgatók vehették át okleveleiket. Elismerő oklevélben részesült a XXV. Országos Ajtonyi István irányítástechnikai programozó versenyen I. helyezést elért „Óbudai Vincellérek” nevű csapat tagjaként Husz János, Nagy Roland, Nagy Zoltán, és ugyanezen versenyen II. helyezést elért „Óbudai Szürkebarátok” csapat tagjaként Haász János, Márkus Gábor, Soós Dániel, és természetesen mindkét csapat felkészítő tanáraként Lamár Krisztián, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar adjunktusa.

Szintén elismerő oklevélben részesült a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki tudományi szekció Elektronika, telekommunikáció tagozatában II. helyezést elért Eszes András, és témavezető oktatója, Dr. Maros Dóra egyetemi docens. A Műszaki tudományi szekció Közlekedésüzem tagozatában III. helyezést elért Földesi Gergely és témavezető oktatója, Molnár Károly Zsolt mérnöktanár. A Műszaki tudományi szekció Elektronikai és számítástechnikai eszközök, beágyazott rendszerek tagozatában Különdíjban részesült Fodor Attila, és témavezető oktatói, Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, illetve Szalainé Török Edit, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum oktatója. A Műszaki tudományi szekció Elektronika, telekommunikáció tagozatában Különdíjban részesült Füredy Péter, és témavezető oktatói, Dr. Wührl Tibor egyetemi docens, illetve Kolozsvári Imre a Puskás Tivadar Távközlési Technikum oktatója. A Műszaki tudományi szekció Épületgépészet, épületautomatizálás tagozatában Különdíjban részesült Vajdovich Ádám, és témavezető oktatója, Horváth Dániel tanszéki mérnök.

Kiemelkedő Tanulmányi Eredményeikért elismerő oklevélben részesültek Pap Péter, Kalma Gábor, Torma Judit, Balogh Solt, Bognár Ádám, Kemény Csaba Roland, Varga Lajos.

Régi hagyomány, hogy az ezüst diplomák, illetve az Kandó Kálmán Híradásipari és Műszeripari Technikum utolsó osztályaként érettségizett és szakmai vizsgát tett technikusok arany oklevelek átadására sor kerül. Ebben az évben először a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán 1969-ben végzett üzemmérnökök számára az arany diplomák átadására is sor került, összességében 115-en kapták meg ezeket az elismeréseket.

Az ünnepséget a 2019-ben öt BSc-s és két MSc-s specializáción végzett hallgatók okleveleinek és igazolásainak átadása és az ünnepélyes mérnöki fogadalomtétel zárta.

Képgaléria