Kapcsolat

Az Óbudai Egyetem Jubileumi Bizottságának tagjai:

- Dr. Gáti József Az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese

- Alba Regia Műszaki Kar: Veres Richárd ügyvivő szakértő

- Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar: Barta Andrea ügyvivő szakértő, Balogh József mérnöktanár

- Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar: Dr. Temesvári Zsolt címzetes egyetemi tanár

- Keleti Károly Gazdasági Kar: Dr. Garai- Fodor Mónika oktatási dékánhelyettes

- Neumann János Informatikai Kar: Kiss Mária mb. dékáni hivatalvezető 

- Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar: Bartha Eszter dékáni hivatalvezető

- Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ: Dr. Simonics István egyetemi docens

- Egyetemi Kutató és Innovációs Központ: Dr. Szabó Tamásné ügyvivő szakértő

- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat: Nagy László gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag

- Kommunikációs és Marketing Osztály: Géresi Enikő osztályvezető

- Rektroi Hivatal: Bana Katalin rektori hivatalvezető, Kuti János tanácsadó