„Színes város” címmel kiállítás nyílt az Óbudai Egyetemen Koppány Attila festményeiből

2019/03/12 - 13:16

A „Színes város” című kiállításon bemutatott festmények akril, vászon technikával készültek, és a modern város képi ábrázolásának problémakörét járták körbe - különös tekintettel a geometrikus szerkesztésmódra és az intenzív színezésre. A geometrikus síkformák gyakran levegős atmoszferikus háttér elé kerültek és a sík és tér együttes megjelenítésére tettek kísérletet. Ezáltal bizonyos, ma már ortodoxnak tekinthető merev képalkotási szabályok feloldását célozták. A képek erőteljes hangsúlyos színezése indokolta a tárlat „Színes város” címét.

 

A kiállítást Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese nyitotta meg, aki a megjelentek köszöntése után röviden bemutatta az Óbudai Egyetemet és kapcsolódását a művészetekhez. „Az Egyetem és jogelőd intézményei 140 éves története során mindig nyitott volt arra, hogy befogadja a művészetet, azon művészeti ágakat, amik az adott kort jellemezték. A műszaki és természet-, illetve a gazdaságtudományok művelése során az intézmény mindig hangsúlyt helyezett a határterületi képzési programokban a széles értelemben vett művészetek befogadására, ismeretek átadására. Ezek közül is kiemelkedik  a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szaka, a kreatív ipar és az informatikai területek összekapcsolásával létrejövő új képzési területe, de itt kell említeni a hallgatók öntevékeny körökben  létrejövő alkotásokat pl. a tésztahídépítő világbajnokságra készülő remekműveket, a Shell Eco-marathon formatervezett járműveit, a Hegesztő szakkör térplasztikáit és szobrait is.” Gáti József beszámolt arról is, hogy az Egyetem kiállítóterei révén, számos kiállítás, művészeti alkotás bemutatására nyílt lehetőség az évek során. Az elmúlt félév kiemelkedő eseményét jelentette S. Hegyi Béla szobrászművész, intézményünk korábbi hallgatója, SHB-Kempelen című, ló lépésben mozgó, beszélő installációja, melynek programozását az Óbudai Egyetem hallgatói készítették. Kiemelte továbbá a Munkácsy-díjas Gerber Pál In Situ kiállítását, a Derkovits-ösztöndíjas pályakezdő művész Donka Péter RAJZOLOK c. bemutatkozását, Magyarosi Zsuzsanna fogyatékkal élő fiatal művész fekete-fehér és színes grafikáit, Matzon Ákos Munkácsy díjas festőművész Nyitott sorok kiállítását.

 

A kiállítást a köszöntőt követően Feledy Balázs művészeti író kritikus, kurátor nyitotta meg az ismert „jó helyen-jókor” szólással, ”ugyanis ez a kiállítás itt és most a lehető legjobb helyen van, az Óbudai Egyetem egy korszerű egyetem, mely a pedagógia, a tudomány és a művészet fellegvára is. Ezt az érzést tükrözik a képek is, melyek látványa a tudomány és a művészet határterületein mozognak.” Feledy Balázs kifejtette a két terület kapcsolódásának, összefüggéseinek bonyolult kérdéskörét, azt az állítást, hogy tudomány nincs művészet nélkül és művészet nincs tudomány nélkül. A kiállított művek geometriai alapozottságú festmények, melyek korunkról szólnak és korunkhoz szólnak - mert minden művész kötelessége a saját korához szólni. A képeken lényeges a struktúrateremtés, sőt eszménye is az egyfajta szerkezetiség, melyből végül műalkotás lett. „A művész 50 éve építész, de olyan építész, aki 50 éve képzőművész is - emelte ki a kritikus - ezért az urbanisztikus téma, a városi motívumok nem meglepőek tőle.”  A festmények stílusa, látványvilága új a művész eddigi munkáihoz képest, „önreneszánsz”. A festménysorozat egyes darabjai egyedül, de egységben is értelmezhetők.

 

A rendezvény ünnepi hangulatát emelte az Óbudai Egyetem hallgatójának, Majoros Hédi előadásában elhangzott Bach g-moll hegedűszonátájának I. és IV. tétele.

 

A tárlaton a művész legújabb alkotásai egy hónapon keresztül voltak megtekinthetők.

 

 

Képgaléria