Jubileumi emlékkonferencia a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon

2019/10/02 - 10:12

1969-ben jelent meg a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1969. évi 25. számú törvényerejű rendelete a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről. Eszerint a főiskola feladatául határozták meg a gépipari gyártás műszaki előkészítésének, a gyártási folyamatok tervezésének, az egyszerűbb gyártóeszközök tervezésének és gyártásának, a gyártó-szerelő üzemek vezetésének és szervezésének, a termelés programozásának és irányításának, a termelést kiszolgáló üzemek irányításának és gépi berendezései üzemeltetésének irányítására alkalmas műszaki szakemberek képzését. A rendelettel egy időben megjelent kormányhatározat intézkedett a Főiskola irányításáról, a képzés idejéről.

A jubileumi emlékkonferencia az elmúlt 50 év történelmét idézte fel az adott időszak vezetőinek közreműködésével. Balogh József megnyitó szavait követően Dr. Nagy P. Sándor korábbi oktatási főigazgató-helyettes osztotta meg emlékeit az 1969-1984 közötti időszakról, az intézmény átalakítás feladatairól, a főiskolai szervezet kialakításáról. Megemlékezett néhai Dr. Angyal Béláról, Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatójától, aki 1984. júniusáig vezette az intézményt.

Dr. Nagy P. Sándor személyes-élményekkel tűzdelt előadását követően Dr. Gáti József vetített képes előadással tekintette át az 1984-1990 közötti időszakot. Előadásában kiemelte, hogy néhai Dr. Pomázi Lajos által vezetett főiskola 1984-et követő története elválaszthatatlan a hazai felsőoktatás fejlesztési folyamataitól. Az intézmény főtitkáraként az alapvető feladatok között sorolta a tanterv felülvizsgálatát, új tantervi koncepció kidolgozását, a szervezet-, valamint az igazgatási, a gazdálkodási és az oktatásszervezési tevékenység korszerűsítését, a szabályzatalkotó tevékenységet, valamint az intézmény és a gépipar területén élenjáró termelő üzemek és intézetek közötti kapcsolat erősítését.

Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, aki az 1990-1997 között főigazgatójaként vezette az intézményt, elsőként az időszak felsőoktatási változásait – a Felsőoktatási Törvény, az FTT és a MAB létrejöttét, a hallgatói létszám megkétszerezését, a Bolognai nyilatkozatot – említette. Áttekintette a Bánki Donát Műszaki Főiskola szervezeti változásait, fejlesztési eredményeit, majd a kiemelt kulturális eseményeiről készült felvételek bemutatásával kellemes pillanatokat idézett fel.

Dr. Palásti Kovács Béla az 1997-2009 közötti időszak BDMF főigazgatója/BMF BGK dékánja vezetői időszakáról, valamint Dr. Horváth Sándor 2009-2015 közötti ÓE BGK dékáni időszakáról szólt (Horváth Sándor akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a programon). Az előadás áttekintést adott a szervezeti átalakulásokról, az integrációról, a hallgatói létszám alakulásáról, adatokkal alátámasztva a kutatás-fejlesztés és gazdálkodás kérdéseiről, a kar humán erőforrásának alakulásáról, a tehetséggondozásról, a Bánki védjegyéről. Prezentációját eredeti képekkel illusztrálta.

Tóth Béláné Dr. egyetemi tanár, a műszaki pedagógusképzést tekintette át a Bánki Főiskolán. Prezentációja korabeli képekkel illusztrálva a képzés indulásától a tantervek fejlesztésén, Tanárképző Tanszék projektjein és a tudományos tevékenységén át szemléltette a mérnöktanár képzés történetét. Dr. Gonda Gyuláné, a Nyelvi Lektorátus korábbi vezetője az idegennyelvi képzés intézménytörténetét elevenítette fel a hallgatóság előtt.

A jubileumi emlékkonferencia záró előadását Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja tartotta, aki 2015-től látja el a Kar vezetését. Előadásában az elmúlt időszak szervezeti kérdéseit, a tantervfejlesztés, a tehetséggondozás, a doktori képzés eredményeit, valamint a kutatás-fejlesztés, a pályázati tevékenység jelentős bővülését emelte ki. Utalt a jubileumi év eseményeire, megköszönve a szervezésben és a lebonyolításban közreműködők tevékenységét, a megjelentek figyelmét.

Az emlékkonferencia programját Hartmann László, a Kar munkatársa zenei betét műsora színesítette. A rendezvényhez kapcsolódva a szervezők fotópályázatot hirdettek a Kar munkatársai és hallgatói számára az oktatás, kutatás, a kari élet, a történelmi örökség témakörben, melynek eredményhirdetésére a délelőtti program zárásaként került sor.

A fogadást követően a program résztvevői megtekinthették a fotópályázat képeit, valamint Dr. Gáti József által a gyűjteményéből összeállított, az elmúlt 50 év relikviáit bemutató kiállítását. A program kitartó résztvevői ezt követően bekapcsolódhattak az udvaron a XXIX. ÓE BGK Hagyományőrző Kupa estébe nyúló programjaiba.

 

Dr. Gáti József